:: KADASTRAL HARÄ°TA YAPIMI
TAPU VE KADASTRO ÖRNEĞİ
 

Ülkemizde fotogrametrik sistemlerin kullanım ve yaygınlaşması süreci çok hızlı

yaşanmış, 1985 yılına kadar topoğrafik nitelik çizgisel harita üretiminde kullanılan

analog veri toplama aletleri, değişen kullanıcı talepleri, yasal düzenlemeler ve giderek

değişen ve gelişen ürün yelpazesi karşısında yerlerini analitik sistemlere bırakmış, 1988

yılında, fotogrametrik nirengi amaçlı bir adet analitik veri toplama sistemi satın alınmış,

iş programları dahilindeki harita yapım projelerinin fotogrametrik nirengisi bu sistemle

yapılmıştır.

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Stratejisi, yıllık programlar, hükümet programları ve

genelgelerde öngörülen yeniden yapılanma modeli ve teknolojik değişimin gerektirdiği

iş süreçlerindeki yeni biçimleniş ve buna bağlı yeni kurumsal yapılanma, eski analog

aletlerin işlevlerini, ekonomik ve fonksiyonel ömürlerini tamamlamış olmaları, grafik

harita üretimine son verilmesi nedenleri ile fonksiyonunu yitirmiş olan nirengi sıklaştırma, kıymetlendirme ve kartoğrafya şubeleri tasfiye edilmiş, bu birimlerdeki iş

gücü gereksinim duyan başka birimlere, donanım ise eğitime katkı amacı ile

üniversitelere devredilmiştir. Bu kapsamda fotogrametrik harita üretim projeleri özel

sektöre ihale yoluyla yaptırılmak istenmiş, yıllık bütçe tasarılarında teklif edilmesine

rağmen, gerekli ödenekler sağlanamamıştır.

1996 sonrası yıllarda birer adet olarak satın alınma programında bütçelendirilen dijital

fotogrametrik sistemlerin satın alınması 2000 yılına kadar gerçekleştirilememiş, 2000

yılında ise Döner Sermaye İşletmesi imkanlarından faydalanılarak mevcut analitik ve

dijital sisteme uyumlu olacak şekilde dört adet dijital fotogrametrik sistem satın

alınmıştır. 2001 yılı itibarıyla fotogrametrik harita üretimi yeniden emanet usulü yapıma

dönüşmüştür.

Genel Müdürlüğümüzde çizgi harita üretimine son verilmiş, üretilecek haritaların

sayısal formda olması öngörülmüştür. Bu nedenle, artık bu proje kapsamında kadastro

tesis, yenileme ve güncelleştirme çalışmaları için sayısal harita ve ortogörüntü

üretilecektir.

Faydakı Linkler
     Turkiye Kurumları
Harita Bülteni
http://www.ayanmimarlik.com.tr/images/ssr9.gif
İnsan Kaynakları
     İş Başvuru Formu
     Staj Başvuru Formu
Haberler
Anket
Yeni sitemizi beğendiniz mi?
 Çok beğendim
 Beğendim
 Beğenmedim
 Çok kötü
Fotoğraf Galerisi

 

 

 

 

Bahçelievler Mahallesi 319.Sokak No: 7/4 Gölbaşı / ANKARA

 Tel: +90 (312) 484 62 82    Fax: +90 (312) 484 62 82 

e-Posta : info@ayanmimarlik.com.tr